Subsidy

eu flag
Европейски съюз

КЮ-ВЕНТ АД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.089-6191-C01

КЮ-ВЕНТ АД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-6191-C01″ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, финансиран по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално финансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от реализацията на процедурата/проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, включително и КЮ-ВЕНТ АД, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.